Poznaj prelegentów

Marzena Ossowska

Marzena Ossowska

Publink

Ekspertka z zakresu Wieloletniej Prognozy Finansowej, odpowiada za przygotowanie i poprawność merytoryczną WPF dla klientów licencji Premium i Ekspert. Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie planowania wieloletniego dla miliardowych budżetów. Autorka publikacji z zakresu prognozowania wieloletniego i zmian w ustawie o finansach publicznych oraz wykładowca na szkoleniach z zakresu WPF.

Jakub Zieliński

Jakub Zieliński

Publink

Ekspert Publink z zakresu zarządzania długiem samorządowym. Zawodowo i naukowo związany z tematyką obligacji komunalnych, WPF oraz analizą finansową JST. Na przestrzeni ostatnich lat pomógł pozyskać dla jednostek środki w wysokości ponad 2 mld zł. Z sukcesem przeprowadził restrukturyzację długu dla kilkudziesięciu JST.

Karolina Sawko (2)

Karolina Sawko

Publink

Ekspertka z zakresu Wieloletniej Prognozy Finansowej, odpowiada za przygotowanie i poprawność merytoryczną WPF dla klientów licencji Premium i Ekspert. Jedna z pomysłodawczyń powstania programu SWB Asystent. Dba o rozwój narzędzia i jest za nie odpowiedzialna. W Publink zajmuje się również rozwojem naszej nowej aplikacji budżetowej BEST Asystent oraz WPF Asystentem.

Monika Krajewska

Monika Krajewska

Publink

Specjalistka z zakresu Wieloletniej Prognozy Finansowej, która na co dzień opiekuje się klientami WPF Asystenta. W Publink zajmuje się również rozwojem programu BEST Asystent. W swojej pracy skupia się szczególnie na aspektach edukacyjnych, ponieważ wie, że wiedza to najlepsza inwestycja.

Weronika Mazur

Weronika Mazur

Publink

Ekspertka w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej, na co dzień udziela merytorycznego wsparcia w efektywnym planowaniu finansów JST. Ponadto świadczy pomoc w postępowaniach obligacyjnych oraz współdziała przy rozwoju programu SWB Asystent. Dokładna i wnikliwa, aktywnie angażuje się w nowe wyzwania.

Mateusz Klupczyński (2)-1

Mateusz Klupczyński

Publink

CEO Publink. Od 15 lat tworzy narzędzia, które mają ułatwić życie Skarbnikom. Prowadził projekty dla największych miast w Polsce. Ekspert ZMP czy Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Kasia Kucewicz

Katarzyna Kucewicz

Psycholożka

Autorka poradników psychologicznych i setek artykułów eksperckich. Jest felietonistką miesięcznika Wysokie Obcasy Extra i stałą psycholożką w programie Dzień Dobry TVN.